Boevi Group

Фирма „Боеви Груп” е създаден през 2005г. Дейността ни е насочена към производството на биоторове от хумус добит от отглеждането на Червен Калифорнийски Червей. Фермите са изградени в екологично чист район в Стара Планина, в с. Реселец. Разполагаме с три обособени ферми, от които добиваме Биохумуса неколкократно през годината.Ореантирани сме към разширяване на производството и броя на фермите. Използваме доказана технология за обезпаразитяване на торовете, която гарантира техните качества. Свойствата и качествата на Биохумуса са изследвани и гарантирани от акредитирани лаборатории. За „Боеви Груп” най-важното е качеството на произвежданите продукти. Специално внимание отделяме на подбора на суровините (говежди и конски оборски тор) и на стриктното спазване на производствения процес, който контролираме на всеки от етапите му. Всяка партида Биохумус се придружава от агро-химичен анализ от акредитирана лаборатория, която сертифицира качеството на продукта и липсата на тежки метали. Това гарантира използването му в биологичното и конвенционалното земеделие. „Боеви Груп” работи за по-чиста околна среда и създаване на предпоставки за развитие на Екоземеделието в България. Зеленчуците отглеждани чрез обогатяване с Биохумус са със занижено съдържание на нитрати. В производственият процес се оползотворяват отпадъци, които в друга среда могат да замърсят почвата и водите. Също така, използването на биохумус, намалява използването на минерални торове, които са основни замърсители в природата и в храната ни.
Вход

Моля въведете вашите потребителско име и парола.

Пощенски списък