ЗП Елисавета Митева

Стопанството се намира на територията на общ.Ценово обл.Русе и в него се отглеждат различни видове трайни насаждения като СИНИ СЛИВИ,ОРЕХИ,ЧЕРЕША,КАЙСИЯ на територията на четири землища - с/Кривина, с/Пиперково, с/Беляново и с/Новград. Започва биологично производство за първи път през Декември 2008-ма год.върху площ от 103,004 д/ка , като към момента площите са 359,872 д/ка. Едногодишните култури са - зимна ряпа,сладка царевица, фуражна царевица,маслодаен слънчоглед, слънчоглед за печене, сминдух,тиквено семе и др. Над 90% от добитата продукция се пласира чрез директна продажба до крайния потребител чрез търговските си представители "Био храни - България" ЕООД-гр.Варна и "Агро пласмент" ООД в Стоково тържище "Варна плод" АД. Фермата е сертифицирана за биологично производство от Балкан Биосерт ООД -гр.Пловдив.      Вход

Моля въведете вашите потребителско име и парола.

Пощенски списък